POMAGAMY UCZYĆ SIĘ, UCZYMY POMAGAĆ
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2  
04-462 Warszawa, ul. Strażacka 57

tel: (22) 6735094 
fax: (22) 6734829
e-mail: mowstrazacka@mowstrazacka.com

sekretarz
sekretariat@mowstrazacka.com

Formularz kontaktowy

Ważne: wypełnij pola oznaczone *
dyrektor
Monika Zdrzyłowska
dyrektor@mowstrazacka.com

wicedyrektor
Łukasz Spadarzewski
wicedyrektor@mowstrazacka.com
pedagog
Elżbieta Łażewska
pedagog@mowstrazacka.com

psycholog
Małgorzata Kozakiewicz
psycholog@mowstrazacka.com

kierownik gospodarczy
kierownikgosp@mowstrazacka.com

intendent
intendent@mowstrazacka.com